Onafhankelijke expertise bij schade, inspectie en taxatie

• Schaderegeling

AG-Expertise regelt materiŽle schade door bijvoorbeeld brand, wateroverlast, inbraak of vandalisme. Naast het opstellen van een expertise-rapport onderneem ik de nodige actie voor herstel of vervanging. Mijn specialisme is schade aan vuurwapens en schade door en met dieren.

• Contra-expertise en mediation

Is er een verschil van mening tussen partijen over de hoogte van het schadebedrag?
Schakel mij in voor een contra-expertise.

Ontstaat er een structureel geschil tussen verschillende partijen bij de afhandeling van een schade? AG-Expertise werkt samen met ADW MECO MEDIATION & COACHING aan een goede oplossing. Vaak zijn 1 ŗ 2 gesprekken genoeg. De kosten zijn aanzienlijk lager dan bij contra-expertise of een procedure.

• Bouwkundige vooropname

Gaat uw bouwbedrijf binnenkort risicovolle werkzaamheden uitvoeren? Hebt u een koopwoning in de omgeving van een groot bouwproject? Voorkom discussies over schade en laat AG-Expertise vooraf de bouwkundige staat van het pand in kwestie inspecteren. Met een nulmeting kunnen eventuele schadeclaims objectief beoordeeld worden.

• Taxatie

Wilt u inzicht in de waarde van uw bedrijfsinboedel? Combineert u bedrijfsruimte met een eigen woning? Wanneer u duidelijkheid wilt over de waarde van uw bezittingen voert AG-Expertise een taxatie uit en legt bevindingen vast in een rapport.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie: + 31 (0)6 34 92 83 64.